محصولات

محصولات ما

دستگاه ژل داک مدل کامپکت

سیستم عکس‌برداری از ژل‌های الکتروفورز برای آشکارسازی و اندازه‌گیری مقادیر DNA, RNA و Protein

دانلود کاتالوگ