محصولات

محصولات ما

دستگاه ژل داک مدل کامپکت پرو

سیستم عکس‌برداری از ژل‌های الکتروفورز برای آشکارسازی و اندازه‌گیری مقادیر DNA, RNA و Protein

به همراه نرم‌افزار آنالیز ژل

دانلود کاتالوگ