۲۵ خرداد ۱۳۹۶

در جهت ارتقای بازار کسب و کار مدیران یا محققان شرکت با افزایش کیفیت این محصول، اقدام به کسب استاندارد CE نمودند.

این محصول اولین دستگاه از نمونه خود می‌باشد که در ایران دارای این استاندارد می‌باشد.